Wzrost konkurencyjności firmy CONTENT TRADE MANAGEMENT  Dariusz Ozga poprzez udział w programie promocji branży kosmetycznej.

Cel projektu : Podstawowym celem realizacji projektu jest wdrożenie wszystkich zaplanowanych działań poprzez udział w programie branży kosmetycznej. Cel związany z efektem jakościowym projektu to promowanie marki produktowej Quiskin, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie projektu z UE : 675 750,00 PLN